Limingan Vesihuollon Asiakkaat-alasivun header-kuva. Kuvassa kaunis ilmanäkymä Limingasta, Limingan Vesihuollon toimialueelta.

Vesihuoltopalvelut

Vesihuoltopalvelut

Limingan Vesihuolto Oy:n tehtävä on tarjota vesihuoltopalveluita kunnan vahvistamilla vesihuoltolaitoksen ja viemärilaitoksen toiminta-alueilla. Vesihuoltopalvelut käsittävät:

  • puhtaan talousveden valmistuksen
  • talousveden johtamisen vesijohtoverkoston kautta kuluttajan vesihanaan
  • jäteveden johtamisen jätevesiverkoston kautta kuluttajalta jätevedenpuhdistamolle

Lisäksi Limingan Vesihuolto Oy huolehtii hulevesiverkoston toiminnasta niillä alueilla, joihin hulevesiverkosto on rakennettu.

Asemakaava-alueet

Vesijohto ja jätevesiviemäri

Liittämiskohta ja vastuualueen raja kiinteistölle on tontin raja.

Laitos vastaa vesijohdon ja viemärin rakentamisesta tontin rajalle sisältäen talokohtaisen katusulkuventtiilin. Liitostyön talojohdoille tontin rajalla tekee laitos, josta laitos laskuttaa hinnaston mukaan.

Vesimittarin asennukseen kuuluvat työt ja tarvikkeet venttiileineen, liitoskappaleineen sekä huoltoauton km maksaa liittyjä, jonka omaisuudeksi nämä jäävät. Vesimittarin kustantaa laitos. Vanhoilla liittyjillä vesimittarin omistus siirtyy laitokselle vesimittarin vaihdon yhteydessä. Tarvittaessa uusittavat vesimittarin sulkuventtiilin, takaiskuventtiilin, liitoskappaleet ja tarvikkeet asennuksineen kustantaa liittyjä, jonka omaisuudeksi nämä jäävät.

Rakennusaikainen vesi kiinteistölle johdetaan rakennetun johdon kautta. Rakennusaikaisen veden kertamaksu omakoti- ja paritaloilta 62,00 €, sis alv 24 %. Muilta kiinteistöiltä rakennusaikainen vesi mitataan. Perusmaksujen laskutus alkaa mittarin asennuksesta tai kun vuosi on kulunut liittymissopimuksen päiväyksestä. Veden kulutuslaskutus alkaa mittarin asennuksesta.

Kuvituskuva Limingan Vesihuollon nettisivuilla. Kuvassa Limingan Vesihuollon infrastruktuuria.

Hulevesiviemäri

Niillä alueilla, missä on järjestetty hulevesiviemäröinti.

Liittämiskohta ja vastuualueen raja kiinteistölle on tontin raja.

Laitos vastaa hulevesiviemärin rakentamisesta tontin rajalle. Liitostyön talojohdoille tontin rajalla tekee laitos, josta laitos laskuttaa hinnaston mukaan.

Haja-asutusalueet

Vesijohto

Liittämiskohta ja vastuualueen raja kiinteistölle on jakeluvesijohto (laitoksen yleinen johto, runkojohto). Tonttijohdon liitostyön runkojohtoon tarvikkeineen tekee laitos, josta laitos laskuttaa hinnaston mukaan, tonttijohdon rakentamisen tarvikkeineen kustantaa liittyjä. Talosulkuventtiilin ja liitossatulan tai t-haaran kustantaa laitos. Laitos voi myöhemmin tarvittaessa lunastaa kiinteistön tonttijohdon tai sen osuden, korvaamalla tonttijohdon omistajalle alkuperäiset rakentamiskustannukset, vähennettynä tarvikkeista ikähyvitys. Lunastettu talojohto tai sen osuus muuttuu tällöin runkojohdoksi jonka kunnossapidosta vastaa laitos.

Vesimittarin asenukseen kuuluvat työt ja tarvikkeet venttiileineen, liitoskappaleineen maksaa liittyjä, jonka omaisuudeksi nämä jäävät. Vesimittarin kustantaa laitos.

Vanhoilla liittyjillä vesimittarin omistus siirtyy laitokselle vesimittarin vaihdon yhteydessä. Tarvittaessa uusittavat vesimittarin sulkuventtiilin, takaiskuventtiilin, liitoskappaleet ja tarvikkeet asennuksineen kustantaa liittyjä, jonka omaisuudeksi nämä jäävät.

Kuvituskuva Limingan Vesihuollon nettisivuilla. Kuvassa vesihuoltoon liittyvää putkistoa.

Jätevesiviemäri

Liittämiskohta on mahdollinen runkoviemärijohto, paineviemäri tai viemärikaivo.

Tonttijohdon liitostyön runkojohtoon tarvikkeineen tekee laitos, josta laitos laskuttaa hinnaston mukaan.

Liittyjä kustantaa:

  • Tonttijohdon rakentamisen tarvikkeineen
  • Talosulkuventtiilin asennuksen

Laitos kustantaa:

  • Talosulkuventtiilin
  • Liitossatulan tai y-haaran

Laitos voi myöhemmin tarvittaessa lunastaa kiinteistön tonttijohdon tai sen osuuden, korvaamalla tonttijohdon omistajalle alkuperäiset rakennuskustannukset, vähennettynä tarvikkeista ikähyvitys. Lunastettu talojohto tai sen osuus muuttuu tällöin runkojohdoksi jonka kunnossapidosta vastaa laitos.

VASTUUJAKO: VASTUU TONTTIVESIJOHDOISTA JA TONTTIVIEMÄREISTÄ

Kaava-alue

Tonttivesijohdot ja tonttiviemärit ovat kiinteistön omistajan vastuulla tontinrajalta saakka. Omistaja vastaa myös niiden mahdollisista korjauskustannuksista. Vastuunjako on sama huolimatta siitä, onko kiinteistö rakennettu omalle vai vuokratontille tai onko kyseessä omakotitalo, paritalo, taloyhtiö vai yrityskiinteistö.

Haja-asutusalue

Tonttivesijohdot ja tonttiviemärit ovat kiinteistön omistajan vastuulla vesihuollon omistaman runkoputken liitoksesta saakka. Omistaja vastaa myös niiden mahdollisista korjauskustannuksista.

Yleistä

Kiinteistön tonttisulkuventtiiliä tulee päästä käyttämään esteettömästi. Venttiilin päälle ei saa sijoittaa rakenteita tai istutuksia. Venttiilin tulee olla saatavilla ja käyttökunnossa kaikkina vuodenaikoina. Myös tonttiviemärin tarkastuskaivolle tai -putkelle tulee olla pääsy, koska sen kautta tonttiviemärin toiminta voidaan tarkastaa ja mahdollinen viemäritukos avata.

Jätevesi- ja hulevesiviemärin toiminta on hyvä tarkastaa ainakin kerran vuodessa tarkastuskaivojen / -putkien kautta. Viemäreiden tarkempi toiminta- ja kuntokartoitus tehdään viemäreiden TV-kuvauksella. Viemäreiden TV-kuvauspalvelua tarjoavat useat yksityiset yritykset.