Kuvituskuva Limingan Vesihuollon nettisivujen Liittymämaksut-alasivulla. Kuvassa vesihuollon putkistoa.

Liittymämaksut

Liittymismaksut

Liittymismaksu on kertaluontoinen maksu, joka peritään kaikilta uusilta liittyjiltä. Liittymismaksu oikeuttaa liittymään Limingan Vesihuolto Oy:n verkostoon. Liittymismaksut ovat pelkästään siirtokelpoisia ja niihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.

Asemakaava-alue

Laitos vastaa vesijohdon ja viemärin rakentamisesta tontin rajalle sisältäen talokohtaisen sulkuventtiilin. Liitostyön tai liitostyöntarkastuksen tonttijohdolle tontinrajalla tekee laitos, josta laitos laskuttaa hinnaston mukaan.

Haja-asutusalue

Tonttijohdon liitostyön runkojohtoon tarvikkeineen tekee laitos, josta laitos laskuttaa hinnaston mukaan. Tonttijohdon rakentamisen tarvikkeineen kustantaa liittyjä. Talosulkuventtiilin ja liitossatulan tai t-haaran kustantaa laitos.

Vesimittarin asennus

Vesimittarien asennukseen kuuluvat työt ja tarvikkeet venttiileineen sekä liitokappaleineen maksaa liittyjä, jonka omaisuudeksi nämä jäävät. Vesimittain ja alamittarin tai toisen mittarin kustantaa laitos.

Vanhoilla liittyjillä vesimittarin omistus siirtyy laitokselle vesimittarin vaihdon yhteydessä. Liittyjä kustantaa tarvittaessa vaihdettavat vesimittarin sulkuventtiilin takaiskuventtiilin, liitoskappaleet ja tarvikkeet asennuksineen.

Lisäliittymismaksut ennen 1.1.2020 tehtyihin liittymissopimuksiin

Rakennuksen laajennuksen yhteydessä peritään lisäliittymismaksu hinnaston mukaisesti, jos kiinteistölle rakennettavan uuden lämpimän rakennuksen tai olemassa olevan rakennuksen laajennuksen kerrosala ylittää voimassa olevan sopimuksen kerrosalan. Liittymismaksut, jotka ovat palautuskelpoisia, eivät ole arvonlisäverollisia.

Linkit