Kuvituskuva Limingan Vesihuollon nettisivujen Tietoa hulevedestä -alasivulla, jonka aiheena on hulevesi. Kuvassa ilmasta käsin otettu kuva joesta ja sen vihreistä penkoista.

Tietoa hulevedestä

Tietoa hulevedestä

Hulevedellä tarkoitetaan sade- ja sulamisvesiä sekä rakennusten perustusten kuivatusvesiä. Hulevettä syntyy rakennetussa ympäristössä sateen tai lumen sulamisen seurauksena. Maanpinnalta hulevesi johdetaan yleensä avo-ojiin tai hulevesiviemäriin alueilla, joihin hulevesiviemäröinti on rakennettu. Ojien ja hulevesiviemärin kautta vedet imeytetään ympäristöön tai ne päätyvät vesistöön. Hulevettä ei saa missään olosuhteissa johtaa jätevesiviemäriin.

Huleveden viemäröintialuetta ovat ne alueet, joissa on Limingan vesihuollon tai Limingan kunnan hulevesiviemäreitä. Vesihuoltolain mukaan huleveden viemäröintialueella sijaitsevan kiinteistön on liityttävä vesihuoltolaitoksen hulevesiviemäriverkostoon.

Limingan kunnan päätöksellä hulevesien viemäröinti toteutetaan Limingassa jaetulla malilla, jossa hulevesien viemäröinnistä yleisiltä alueilta ja kiinteistöiltä vastaa Limingan Vesihuolto Oy. Avo-ojista ja muista hulevesirakenteista vastaa kunta. Vesiyhtiö perii hulevesiviemäriin liittyneiltä kiinteistöiltä huleveden perusmaksua ja kunnalta sopimuksen mukaista korvausta yleisten alueiden hulevesien viemäröinnistä. Hulevesiverkostossa on liittyjiä 749 kpl ja hulevesiverkostoa on 32 km.