Kuvituskuva Limingan Vesihuollon nettisivujen Meidän vetemme -alasivulla. Kuvassa vesihuollon infrastruktuuriin liittyvä vesiallas ja putkistoa.

Meidän vetemme

Vedenhankinta

Limingan Vesihuolto Oy:n toimittama vesi on kokonaisuudessaan pohjavettä. Vettä jaetaan kuluttajille 500 000 m³ vuodessa. Limingan Vesihuollon omilta ottamoilta otetaan vettä 370 000 m³, vettä ostetaan 201 000 m³ ja muille laitoksille vettä myydään 3 000 m³ vuodessa.

Limingan vesihuollon omat ja naapurivesiyhtiöiden kanssa yhteisomistuksessa olevat vedenottamot ja vesilaitokset:

  • Vartinvaara, Siikajoki
  • Järvitalo, Kestilä
  • Rantakylä / Foudila, Liminka.

Vettä ostetaan Kempeleestä ja Siikajoelta.

Veden laatua seurataan säännöllisesti pohjavedenottamoilla ja käsittelylaitoksella terveydensuojeluviranomaisen hyväksymän valvontatutkimusohjelman mukaisesti.

Vesijohtoverkosto

Limingan Vesihuolto Oy:n vesijohtoverkostossa on liittyjiä 3 600 kpl ja alueella on kuluttajia 10 600 kpl. Liittyjistä on kotitalouksia 84 % ja muita liittyjiä 16 %. Veden ominaiskäyttö (l/as/d), eli kulutus per asukas oli 125 l/vrk. Vesijohtoverkostoa on 470 km, jonka putkimateriaali on muovia. Verkosto jakautuu neljään painepiiriin, joissa on alavesisäiliöitä ja paineenkorottamoita yhteensä 7 kpl.

VEDENKOVUUS ja pH

Liminka       (Kokonaiskovuus)  0,36 mmol/l           (pH) 7,8

Tupos           (Kokonaiskovuus)  0,6 mmol/l             (pH) 7,7

Temmes       (Kokonaiskovuus)  0,23 mmol/l           (pH) 8,7