Kuvituskuva Limingan Vesihuollon nettisivujen Veden laatu -alasivulla. Kuvassa vedenhuollon infrastruktuuriin liittyvä mittari.

Veden laatu

Veden laatu

Kaikki Limingan Vesihuolto Oy:n toimittama vesi on pohjavettä. Jakamamme talousvesi täyttää sosiaali- ja terveysministeriön talousvesiasetuksen (683/2017) veden laadulle asettamat laatuvaatimukset ja -tavoitteet.

Tarkkailemme veden laatua Oulun seudun ympäristötoimen terveystarkastajien kanssa yhteistyössä laaditun valvontatutkimusohjelman sekä vesihuollon omavalvontaohjelman mukaisesti. Tarkkailuohjelmassa on huomioitu talousvedestä ja valvontatutkimusohjelmista annettu asetus, EU:n direktiivi sekä veden terveydelliseen laatuun vaikuttavien riskien arviointi.

Terveydensuojelulain 20 § mukaan talousvettä toimittavan laitoksen omavalvonnan ja talousveden laadun valvonnan pitää perustua veden terveydelliseen laatuun vaikuttavien riskien arviointiin. Riskinarviointi on tehtävä toiminnan harjoittajien ja viranomaisten välisenä yhteistyönä. Limingan Vesihuolto Oy on tehnyt Terveydensuojeluviranomaisten hyväksymän riskienhallintasuunnitelman Maailman terveysjärjestön (WHO) suositteleman Water Safety Plan (WSP) suunnitteluperiaatteen mukaisesti.

Veden laatu kiinteistöllä

Veden laatu kiinteistöllä -liitteestä löydät lisätietoja, kuinka voit huolehtia veden laadusta kotonasi.

 

Liitteet