Kuvituskuva Limingan Vesihuollon nettisivujen Tietoa meistä -alasivulla, joka kertoo tarkemmin Limingan Vesihuolto Oy:n toiminnasta, arvoista ja henkilöstöstä. Kuvassa kesäinen näkymä liminkalaisesta jokimaisemasta, jossa joen penkat ovat aurinkoiset ja vehreät.

Tietoa meistä

LIMINGAN VESIHUOLTO OY:N TOIMINTA

Limingan Vesihuolto Oy on Limingan kunnan pääosin omistama vesiyhtiö, joka on perustettu 24.12.1959 ja rekisteröity osakeyhtiöksi 23.12.1960. Vesiyhtiön tehtävä on ylläpitää vesi- ja viemärilaitosta Limingassa, Tyrnävän kunnan Temmeksen kylässä sekä Siikalatvan kunnan pohjoisosassa.

Limingan Vesihuolto Oy:n toiminta-alueet löytyvät Limingan kunnan digitaalisesta asemakaavapalvelusta

Limingan Vesihuolto Oy:n toiminnan tavoitteet

Turvata vesihuoltolain mukaisesti sellainen vesihuolto, että kohtuullisin kustannuksin on saatavissa riittävästi terveydellisesti ja muutoinkin moitteetonta talousvettä sekä terveyden- ja ympäristönsuojelun kannalta asianmukainen viemäröinti.

Pitää yllä ja kehittää vedenhankintaa ja jätevesien käsittelyä, niin että se vastaa Limingan kunnan nyky- ja tulevaisuudentarpeita.

Pitää mahdollisimman alhaiset kulutus- ja liittymismaksut toimintaedellytyksiä heikentämättä (veden hankinta, jäteveden puhdistus, rakentaminen, kunnossapito ja saneeraus).

Pitää yllä ja kehittää toimivia vesihuollon palveluja asiakaslähtöisesti.

Pitää yllä ja kehittää yhteistyötä eri laitosten, Vesi- ja viemärilaitosyhdistyksen, Pohjois-Suomen Vesivaliokunnan, ym. yhteistyökumppaneiden kanssa.

Limingan Vesihuollon arvot

Luotettava

  • Hoidamme vedenjakelun ja jätevedenviemäröinnin luotettavasti ja tehokkaasti
  • Olemme luotettava vesihuoltoalan toimija ja yhteistyökumppani

Vastuullinen

  • Hoidamme vesihuollon ja siihen liittyvät ympäristövelvoitteemme vastuullisesti
  • Kannamme vastuun työntekijöistä olemalla oikeudenmukainen ja luotettava työnantaja

Välittävä

  • Välitämme kaikista asiakkaistamme ja kohtelemme heitä tasapuolisesti
  • Välitämme asiakkaiden kokemuksista ja kehitämme kokoaikaisesti asiakasprosesseja tuottaaksemme parempaa palvelua

Tiimityötä ja yksilöä arvostava

  • Tiimityö tarkoittaa meille henkilöstön sitoutumista yhteiseen päämäärään
  • Yksilön arvostaminen tarkoittaa meille jokaisen työntekijän ja työpanoksen tärkeyttä

Limingan Vesihuolto Oy:n hallitus

Tuomas Ahola, pj

Kati Manninen

Arja Porkka

Simo Pöllänen

Kati Pikkujämsä

Toimitusjohtaja

Veijo Savolainen