Kuvituskuva Limingan Vesihuollon nettisivujen Uudet liittyjät -alasivulla. Kuvassa osa Limingan Vesihuollon toimitiloista sekä vesihuollon infrastruktuuria.

Uudet liittyjät

Vesihuoltolaitokseen liittymisen prosessia kuvaava infograafi, jossa kerrotaan askeleet Limingan Vesihuollon vesihuoltoverkostoon liittymiseen.

Hakemus vesihuoltolaitokseen liittämisestä

Liittyjä hakee Limingan Vesihuolto Oy:ltä liitoskohtalausuntoa vesihuoltolaitokseen liittämisestä. Liittymishakemus tulee täyttää hakemuksessa olevien ohjeiden mukaan. Pyydettäessä vesiyhtiön asiakaspalvelu neuvoo ja avustaa hakemuksen täyttämisessä. 

Liittymishakemuksen voi täyttää nettisivujen kautta tai ladata sellaisen linkistä, jolloin täytetty liittymishakemus lähetetään sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen info@liminganvesihuolto.fi tai tulostettuna vesiyhtiön asiakaspalveluun (voi myös tuoda suoraan) osoitteeseen:

Limingan vesihuolto Oy

Rantatie 30

91900

Liminka

 

Liitoskohtalausunto

Liittymishakemuksen saatuaan vesilaitos laatii liitoskohtalausunnot, jolla liittyjälle annetaan tietoja liittymiskohdista vesi-, viemäri- ja hulevesijohtojen runkoverkostoihin sekä viemärien liitos- ja padotuskorkeuksista. Liitoskohtalausunnot toimitetaan asiakkaalle kirjeitse tai sähköpostitse noin kahden viikon kuluessa liittymishakemuksen jättämisestä. Asiakas toimittaa liitoslausunnot LVI-suunnittelijalleen.

 

Vesi- ja viemärisuunnitelma (KVV-suunnitelma)

LVI-suunnittelija laatii edellisten tietojen pohjalta suunnitelmat, joiden tulee noudattaa Suomen rakentamismääräyskokoelman KVV-laitteistoja koskevia määräyksiä, osa D1. Suunnitelmat tulee laatia hyväksyttävin LVI-piirrosmerkein D4: n mukaan. LVI-suunnittelijalla tulee olla riittävä koulutus ja kokemus rakennushankkeen vaativuuden mukaan, RakMK A2.

 

Liittymissopimus

Liittyjän ja vesilaitoksen kesken tehdään kirjallinen liittymissopimus vesi-, viemäri- ja hulevesijohtojen runkoverkostoihin liittymisestä, jonka liitteenä on liitoskohtalausunto. Liittymissopimuksessa määritellään kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaiset maksut ja muut mahdolliset ehdot. Liittymissopimuksen tekemiseksi vesilaitoksen kanssa liittyjä ottaa yhteyttä asiakaspalveluun puhelimitse 044 3001 792 tai sähköpostitse laskutus@liminganvesihuolto.fi

Sopimus allekirjoitetaan sähköisesti tai se voidaan allekirjoittaa myös vesiyhtiön asiakaspalvelussa. Sopimuksen allekirjoittaa aina kiinteistön omistaja/omistajat.

 

Vesihuoltoon liittyminen ja liitoshakemus:

  • vesihuoltopäällikkö Ismo Karhunen

040 7760 990

ismo.karhunen@liminganvesihuolto.fi

  • toimistosihteeri Anja Mällinen

044 3001 792

laskutus@liminganvesihuolto.fi

 

Liitostyö

Kun KVV-suunnitelmat on toimitettu, KVV-työnjohtaja on hyväksytty, liittymissopimus vesihuollon kanssa tehty ja liittymismaksu maksettu, voi rakentaja tehdä työtilauksen tonttijohdon liitostyöstä ja vesimittarin asennuksesta.

 

Työtilaukset:

  • vesihuoltopäällikkö Ismo Karhunen

040 7760 990

ismo.karhunen@liminganvesihuolto.fi

 

Liittyjän vastuulla olevat hankinnat, liittämis- ja rakennustyöt

Tonttivesijohdon, -viemärin ja -hulevesiviemärin varusteineen liittymiskohdasta eteenpäin hankkii liittyjä itse tai liittyjän kustannuksella laitos. Vesijohdon sulkuventtiilin ja vesimittarin hankkii laitos. Tonttivesijohdon, -viemärin ja -hulevesiviemärin asentamisesta maanrakennustöineen huolehtii kustannuksellaan liittyjä, tai liittyjän kustannuksella laitos. 

Liitostyön vesihuollon runkoverkostoihin ja vesijohtoon sekä vesimittarin asennustyön tekee aina laitos.

Laitos laskuttaa liittyjää tekemistään hankinnoista, asennuksista ja töistä laitoksen hinnaston mukaisesti. Liittyjä sitoutuu tonttijohtojen rakentamisessa, hankinnassa ja asennuksessa noudattamaan laitoksen antamia ohjeita.

Liitteet

Linkit

Hakemus vesihuoltolaitokseen liittämisestä

Tietoja käytetään liitoskohtalausunnon, liittymissopimuksen ja liittymismaksun laatimiseen. Liittymismaksu laskutetaan liittymissopimuksen allekirjoittamisen ja palauttamisen jälkeen. Allekirjoitettu sopimus on ehtona liitostyön toteutumiselle.

Laskutus tapahtuu tällä lomakkeella annettujen tietojen mukaisesti. Mikäli tiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava asiakaspalveluumme.

Asemakaava-alueella muissa kuin omakotitaloissa ja asemakaavan ulkopuolella haja-asutusalueella kaikissa kiinteistöissä tulee mukaan liittää asemapiirustus tai karttaote, josta ilmenee kiinteistöjen sijainti sekä arvio vedenkulutuksesta, jotta tarvittavat putkikoot voidaan määrittää.

Lomakkeen voi palauta sähköisesti, postitse tai toimittamalla Limingan Vesihuolto Oy:n toimistoon.

"*" näyttää pakolliset kentät

Liittyjä

Kiinteistö

Hakemus koskee

Hakemus koskee*
Yhteystiedot lausunnon postitusta varten (mahdollista myös säköpostiin) / lisätietoja varten (ellei sama kuin liittyjä)
Mm. hankkeen aikataulu

Liitteet

Max. tiedoston koko: 128 MB.
Max. tiedoston koko: 128 MB.
Max. tiedoston koko: 128 MB.

Päiväys

PP slash KK slash VVVV