LIMINGAN VESIHUOLTO RAKENTAA/saneeraa 2023

Kategoriassa: Ajankohtaista /

Limingan Vesihuolto tekee korjausrakentamista yhteistyössä Limingan kunnan kanssa vuoden 2023 aikana seuraavissa kohteissa: Peräkyläntie, Susitie-Keihääntie, Karintie, Kestiläntie ja lisäksi mahdollisia kohteita ovat: Ankkurilahdentie ja Tupoksen koulualue. Kohteissa tehdään kunnan katuinfran kunnostus- ja perusparannustöiden ja muiden kunnan hankkeiden yhteydessä vesihuollon kunnostus-, saneeraustöitä ja rakennustöitä. Lisäksi vesihuolto rakentaa Temmekselle uuden alavesisäiliön yhteistyössä Tyrnävän kunnan kanssa. Alavesisäiliöllä varaudutaan Haurukylän kaava-alueiden vesihuollon tarpeisiin ja parannetaan Hirvinevan vedenjakelun toimivuutta, sekä lisätään Temmeksen vesihuollon yleistä toimivuutta ja varautumista.

Lisätietoja antaa: vesihuoltopäällikkö Ismo Karhunen, 040 776 0990

Uusimmat artikkelit