Uuden vesilaitoksen rakentamishanke etenee

Kategoriassa: Ajankohtaista /

13.11.2023 Limingan kunnan valtuusto päätti, että Limingan vedenhankinta turvataan tulevaisuudessa omalla veden tuotannolla ja Limingan Vesihuolto Oy investoi omaan uuteen vesilaitokseen. Päätöksen jälkeen Limingan vesihuolto käynnisti uuden vesilaitoksen vaatimat suunnittelu- ja hanketyöt. Rakentamishanke etenee nyt aikataulussa. Tavoitteena on saada suunnittelutyöt valmiiksi ja rakennuttamiskilpailutus tehtyä sellaisessa aikataulussa, että varsinaiset laitoksen rakennustyöt voidaan aloittaa vuoden 2025 alkupuolella ja saada rakennus- ja testaustyöt valmiiksi vuoden 2026 aikana, jolloin uusi vesilaitos olisi tuotantokäytössä vuoden 2027 alusta

Vesihuolto on hankkinut tulevalle vesilaitokselle tontin Värminkoskentieltä. Tontin lohkomiskokous pidettiin 7.5.2024, jossa määräalasta muodostettiin kiinteistö, jolle uusi vesilaitos voidaan rakentaa. Vesilaitoksen suunnittelutyöt ovat käynnissä ja laitoksen rakenne-, LVI- ja SIA-suunnittelusta vastaa Afry Finland Oy. Laitoksen vedenkäsittelyprosessin suunnittelee ja toteuttaa Hyxo Oy. Hankeen olennaisena osana on Rantakylän pohjavesialueen suojelu. Suojelusta vastaa Limingan kunta, joka on käynnistänyt Rantakylän pohjavesialueen suojelusuunnitelman päivitystyön. Suojelusuunnitelman päivitys valmistuu vuoden 2024 loppuun mennessä. Vesihuolto on käynnistänyt Rantakylän Montun sekä Foudilan vedenottamoiden kunnostus- ja perusparannussuunnittelun. Molempien ottamoiden siiviläkaivot on tutkittu ja puhdistettu kevättalven aikana. Siiviläputket molemmissa ottamoissa ovat hyväkuntoiset ja tutkimusten yhteydessä tehtyjen antoisuuspumppausten tulokset täyttivät niille asetetut vaatimukset. Uuteen vesilaitokseen liittyvää verkostorakentamiseen liittyvä suunnittelutyö on myös käynnissä. Verkostosuunnittelun vesihuolto tekee pääosin omana työnä.

Kun uuden vesilaitoksen suunnitelmat saadaan tehtyä riittävän tarkalle tasolle ja kustannusarvio tarkennettua, tuodaan ne erikseen vielä Limingan kunnanhallituksen hyväksyttäväksi. Uuden vesilaitoksen ja siihen liittyvän verkostorakentamisen alustava hankekustannusarvio on 8,6 milj.€.

Uusimmat artikkelit