vesihuolto rakentaa Temmekselle uuden alavesisäiliön

Kategoriassa: Ajankohtaista /

Limingan vesihuolto rakentaa Temmekselle uuden alavesisäiliön yhteistyössä Tyrnävän kunnan kanssa. Alavesisäiliön tilavuus on 50 m3 ja säiliön yhteydessä on myös paineenkorottamo. Alavesisäiliöllä varaudutaan Haurukylän kaava-alueiden vesihuollon tarpeisiin ja parannetaan Hirvinevan vedenjakelun toimivuutta, sekä lisätään Temmeksen vesihuollon yleistä toimivuutta sekä varautumis- ja toimintavarmuutta. Rakennustyöt tehdään Limingan vesihuollon omana työnä ja valmistuvat 2023 aikana. Aitaus-, jälki- ja siistimistyöt tehdään kesän 2024 aikana.

Uusimmat artikkelit